Moove

Ova „slagalica“ predstavlja modularni sistem koji se može koristiti kao sofa, fotelja ili sto. Produbljena platforma čini osnovu na koju se postavljaju elementi.

Moove

Ova „slagalica“ predstavlja modularni sistem koji se može koristiti kao sofa, fotelja ili sto. Produbljena platforma čini osnovu na koju se postavljaju elementi.

Slični proizvodi

Scroll to Top