Politika privatnosti i korišćenja kolačića

Opšte odredbe

Privatnost članova i posetilaca sajta je od velike važnosti za Extraform i ovom Politikom privatnosti i korišćenja kolačića želimo da vas u potpunosti upoznamo o tome kako se postupa sa vašim ličnim podacima i na koji način se oni štite. Extraform prikuplja sledeće podatke svojih saradnika koje oni slobodno dostavljaju: ime, prezime, email, profesija i ime države. Extraform prikuplja podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu, podatke o pretraživaču i domenu.

Prikupljanje podataka

Ukoliko koristite ovaj website prihvatate da se vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti i korišćenjem kolačića. Extraform će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste vi kao naš korisnik dali saglasnost, odnosno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima.

Korišćenje podataka

Extraform će koristiti podatke u cilju obaveštavanja o našim aktivnostima i kampanjama kroz našu internet stranicu kao i kroz format redovnog newslettera. Vi kao član Extraforma ili posetilac sajta ćete u ovom slučaju imati mogućnost da se ispišete sa mailing liste ukoliko više ne želite da primate poruke.

Otkrivanje podataka

Ukoliko u nekom trenutku budemo u obavezi da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti odnosno zabranu obaveštenja korisnika. Extraform se obavezuje da vaše podatke prikupljene kroz Internet formulare, e-mail komunikaciju i Google analitiku neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni. Extraform može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (npr. broj posetilaca naše stranice), ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci bili određeni ili odredivi.

Kolačići

Extraform koristi “kolačiće” (cookies) za ograničene svrhe. “Kolačić” je mali deo podatka koji naša internet stranica može da pošalje Vašem pretraživaču, koji onda može biti sačuvan na Vašem hard disku. Ukoliko ste zabrinuti za vašu privatnost i korišćenje tehnologije “kolačića” možete podesiti vaš pretraživač da vas obaveštava kada primate “kolačić”. Takođe, možete podesiti vaš pretraživač da odbija “kolačiće” koje naša stranica pokuša da vam pošalje. Takođe, Google analitika pravi “kolačiće” na osnovu kojih Extraform prati posećenost internet stranice.

Linkovi ka trećim Internet stranama

Extraform može davati linkove ka trećim internet stranicama, kao što ove internet stranice mogu linkovati našu stranicu. Ostale internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti. Extraform nema kontrolu nad takvim internet stranicama, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovorna za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Linkovi ka trećim Internet stranama

Extraform može davati linkove ka trećim internet stranicama, kao što ove internet stranice mogu linkovati našu stranicu. Ostale internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti. Extraform nema kontrolu nad takvim internet stranicama, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovorna za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Deca

Extraform ne traži ličnu identifikaciju dece. Korisnici koji su ispod 14 godina starosti ne bi trebalo da ostavljaju bilo kakve lične podatke na stranici.

Bezbednost podataka

Extraform čini sve što je u njegovoj mogućnosti da podatke koje koristi i obrađuje čuva u bezbednim uslovima tako što se nalaze skladišteni u računarskom sistemu, zaštićeni šifrom, kome pristup imaju samo zaposleni u Extraformu.

Promena Politike privatnosti

Extraform zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti i korišćenja kolačića. Ukoliko je izmena značajnija, kao npr. ako bitno utiče na vaša prava ili menja pravila korišćenja podataka, blagovremeno ćemo vas obavestiti putem email-a. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Extraform stranici (https://www.extraform.rs). Dužni ste da pročitate ovu Politiku privatnosti i korišćenja kolačića kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite stranicu i usluge nakon bilo koje nove verzije Politike privatnosti i korišćenja kolačića, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja

Nastojeći da stvorimo što bezbedniju stranicu, pozivamo vas da nam dostavite vaše komentare i sugestije na ovu Politiku privatnosti i korišćenja kolačića. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti i korišćenja kolačića, slobodno nas kontaktirajte na email info@extraform.rs.
Scroll to Top